تبلیغات
عطر یـــــــــــــــــــــــاس
07:33 ب.ظ
15
دلتنگی...
شب جمه كه میشود دلم هوایت میكند
باخود میگویم میشود فرداچشم باز كنم ندای یاریت رابشنوم
اما كمی كه فكر میكنم میگویم آیاخودمان رابرای آمدنت اماده كرده ایم؟
آیادنیای امروز برای ظهورت آماده است؟ آیاشیعه بیداراست؟
آیا شیعه ات همان شیعه ای است كه علی میخواست؟
آیاوقتی درخیابان های شهر میروی درگوشه ای از خیابان كودكی تو رابه ابالفضل قسم میدهد كه ذره ای به او كمك كنی وكمی انطرف تر خودروی لوكس خودنمایی میكند همان شیعه ای است كه علی  میخواست  همان كسی كه كیسه به دوش كوچه های كوفه راطی میكرد كه كودك یتیم شب را باارامش بگذراند
آیاماكه برسر هرقضیه كوچك وبزرگ اسم ابالفضل راقسم میخوریم وفای ابالفضل رابه یادمیاوریم كه قسم خودرانشكنیم
آیاهنوز وقت آن نشده كه به خودمان بیاییم وبه جای این كه به دنیای خود فكر كنیم كمی هم به آخرت خودبنگریم وبه یادمردی باشیم كه به دنبال 313مرداست 
پس كاری كنیم كه نشان دهیم دین ودنیای ما منجی  دارد 
پس بیاای منجی دین ودنیای ما...

بانظرات خود ما را دربهترشدن مطالب یاری كنیدبرچسب ها: دلنوشته، متن امام زمان،