عطر یـــــــــــــــــــــــاس http://atreyass99.mihanblog.com 2019-09-13T06:18:59+01:00 text/html 2018-04-05T08:01:12+01:00 atreyass99.mihanblog.com رضا اوسطی سه انتظار امام عصر (عج) از شیعیان http://atreyass99.mihanblog.com/post/26 <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">امام زمان برای سلامت معنوی و هدایت واقعی رهروان خویش سفارشات و همین طور انتظاراتی دارد که انتظارات شخصی و فردی نیستند و به همین دلیل، خطابات و دستورات او از سر دوستی و از راه شفقت و دلسوزی است؛ چنان که خود در سخنان پر مهر و محبّتش می فرماید: «لَوْلا ما عِنْدَنا مِنْ مَحَبَّةِ صَلاحِکُمْ وَ الاِْشْفاقِ عَلَیْکُمْ لَکُنّا عَنْ مُخاطَبَتِکُمْ فی شُغُلٍ...؛&nbsp;اگر محبّتِ صلاح و خوبی شما در نزد ما نبود و نسبت به شما دلسوز و مهربان نبودیم، شما را مخاطب [گفته های] خود قرار نمی دادیم.»</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">با توجّه به نکات پیش گفته، آنچه در این مقال مورد توجّه قرار گرفته است، برخی انتظارات هدایتگر و سعادت آفرینی است که امام زمان علیه السلام در زمان غیبت خویش از شیعیان و پیروان خویش دارد. این انتظارات عبارت اند از:</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;"><font color="#00cccc" style="font-weight: normal;" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">1. پرواپیشگی و تسلیم</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">از مهم ترین انتظارات آن حضرت از اگر شیعیان ما ـ که خدای آنان را بر انجام طاعت خویش موفّق بدارد ـ در راه ایفای پیمانی که بر دوش دارند، همدل می شدند، میمنت دیدار ما از ایشان به تأخیر نمی افتاد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">شیعیان و پیروان خویش، این است که تقوای اله</span>ی را پیشه ساخته، سرا پا تسلیم اوامر و نواهی اِمامان معصوم باشند. در این صورت است که سعادت دنیوی و اخروی انسان تأمین می شود. آن امام رئوف در کلام رسای خود فرمود:</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;«فَاتَّقُوا اللّه َ وَ سَلِّمُوا لَنا وَ رَدُّوا الاَْمْرَ اِلَیْنا فَعَلَیْنا ا<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">لاِْصْدارُ کَما کانَ مِنَّا الاْیرادُ وَلا تُحاوِلُوا کَشْفَ ما غُطِّیَ عَنْکُمْ</span>؛ از خدا بترسید و تسلیم [امر] ما شوید و کارها را به ما واگذار کنید. پس بر ماست که شما را از سرچشمه [معارف] سیراب گردانیم، همان گونه که بردن شما به سوی سرچشمه به وسیله ما بوده است، و در پی آنچه از شما پوشیده شده است، نروید.»</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;"><font color="#00cccc" style="font-weight: normal;" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">2. جلب محبّت اهل بیت علیهم السلام و ترک&nbsp;گناهان</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">پاداش رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این است که مردم به جانشینان او، یعنی امامان معصوم، محبّت و ارادت داشته باشند، و همین محبّت عامل مهمّی است در بازدارندگی از گناهان و معصیتها. امام زمان علیه السلام نیز در همان راستا یکی از انتظاراتی که از شیعیان خویش دارد، این است که در پی جلب و کسب محبّت ما اهل بیت باشید و از انجام گناه و اموری که باعث ناراحتی و رَنجِش می شود، به شدّت پرهیز نمایید. آن حضرت در سخن خیرخواهانه خود چنین می فرماید:&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">«فَلْیَعْمَلْ کُلُّ امْرِءٍ مِنْکُمْ ما یُقَرِّبُ بِهِ مِنْ مُحَبَّتِنا وَلْیَتَجَنَّبْ مِنْ کَراهِیَّتِنا وَ سَخَطِنا فَاِنَّ امْرءًا یَبْغَتُهُ فَجْأَةٌ حینَ لا تَنْفَعُهُ تَوْبَةٌ وَلایُنَجّیهِ مِنْ عِقابِنا نَدَمٌ عَلی حَوْبَةٍ؛ پس باید هر یک از شما [شیعیان] کارهایی را که موجب جلب محبّت ما می گردد، انجام دهد و باید از کارهای [ناپسندی [که خشم و غضب ما را در پی دارد، اجتناب کند. پس [آگاه باشید که] مرگ آدمی ناگهان می رسد که [در آن وقت دیگر] توبه سودی نمی رساند و ندامت و پشیمانی [نیز [نمی تواند او را از عذاب ما برهاند.»</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">و صد البته که عشق و محبّت به مهدی علیه السلام با عنایت او در دلها ایجاد می شود.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: normal;"><font color="#00cccc" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">4. دعا برای فرج</font></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">شیعه در فراق اِمام و مولای خویش نمی تواند آرام گیرد و شب و روز نسوزد و لحظه به لحظه چشم به انتظار ظهور مولا و امام خویش نباشد. نشانه انتظار سازنده و کارساز، آن است که تلاش کند تا زمینه ظهور را در جامعه بیشتر آماده نماید. یکی از راههای زمینه سازی برای ظهور، دعاهای دلسوزانه و مشتاقانه است؛ آن هم دعا برای فرج و ظهور مهدی علیه السلام که هم باعث تلقین و تقویت روح انتظار می شود و هم آمادگی انسان را بیشتر می سازد و از طرف دیگر، خود عامل مستقلّی است برای نزدیکی فرج؛ چرا که تقدیرات را نیز (با اذن الهی) تغییر می دهد.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">به همین جهت است که مهدی منتظر علیه السلام از شیعیانش انتظار دارد و مجدّانه می خواهد که برای فرج دعا کنند؛ آنجا که فرمود:</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;«اَکْثِرُوا الدُّعاءَ بِتَعْجیلِ الْفَرَجِ فَاِنَّ ذلِکَ فَرَجُکُمْ؛&nbsp;برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید؛ زیرا همین موجب فرَجْ و گشایش شماست.»</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">در کنار دستور دعا برای فرج، بر این نکته نیز پای فشرده است که هرگز کسی حق ندارد، زمان دقیقی برای فرج تعیین نماید؛ چرا که وقت مشخّص آن را جز ذات پاک لایزالی کسی دیگر نمی داند.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">در این زمینه، موعود جهانی فرمود:&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">«اَمّا ظُهُورُ الْفَرَجِ فَاِنَّهُ اِلَی اللّه ِ تَعالی ذِکْرُهُ وَ کَذَبَ الْوَقّاتُونَ؛ امّا ظهور فرج به اراده خدای که یادش بلند مرتبه است، بر می گردد و کسی که [برای آن[ وقت تعیین کند، دروغ گفته است.»</font></p></blockquote><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;"></p> text/html 2016-06-20T07:53:07+01:00 atreyass99.mihanblog.com رضا اوسطی یک راهکار ساده و خوب برای تمرین صبور بودن! http://atreyass99.mihanblog.com/post/25 <font size="3">&nbsp;احادیث زیادی درباره صبر از امام علی علیه السلام نقل شده است. ایشان خود نمونه راستین صبر بودند. این صبر را در لحظه رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام که جان علی بود، نشان دادند (صبر بر مصیبت) و بعد از آن 25 سال سکوت و صبر کردند و بعد از آن در شرایط جنگی که برای ایشان در دوران خلافتشان ایجاد کردند، قبل از هر حرکتی، صبر پیشه کردند و تا جایی که به ضرر مسلمین نبود، فرصت بازگشت به طرف مقابل دادند.<br>در بیانی می فرمایند: «الصّبر امّا صَبْر على المُصیبة او على الطّاعة او عن المعصیة و هذا القسم الثالث اعلى درجةً مِنَ القسمین الاولین» (كافى، ج2، ص91، ح15)<br>«صبر یا صبر بر مصیبت است یا صبر بر اطاعت و بندگى است یا صبر از گناه است و قسم سوم از دو قسم اول بالاتر و پرارزش تر است»<br></font><p><font size="3">&nbsp;امام علی علیه السلام هم خود در برابر مصیبت های وارده صبور بود و هم دیگران را به صبر توصیه می فرمود. صبر ایشان در برابر مصیبت عظمای فقدان پیامبر و فقدان مظلومانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، مثال زدنی و حیرت انگیز است. البته اندوه خوردن و غمگین بودن، زاده ی عزیز از دست دادن است اما نباید این غم و اندوه، جریان اصلی زندگی را به کُندی بکشاند و بر انسان مسلط شود. بلکه باید با صبر و رضایت به قضای الهی، زندگی را با شکل جدید آن مدیریت کرد تا بدین ترتیب مورد عنایت خاص الهی نیز واقع شویم زیرا «صبر و شكیبایى به اندازه مصیبت نازل شود و كسى كه دستش را به هنگام مصیبت (از روى ناشكرى) بر زانو زند، اجرتش تباه گردد.» (حکمت 144) </font></p><font size="3"> </font><div class="sootitr"> <p><font size="3">اى اشعث! آمدن فرزندت كه مایه آزمایش و گرفتارى است تو را شاد كرد و رفتنش كه مایه ثواب و رحمت (براى توست، اگر صبر کنی) اندوهگینت ساخت!»</font></p></div><font size="3"> </font><p><font size="3">مولایمان علی علیه السلام یاران خویش را به صبر در مصیبت توصیه می فرمودند از جمله این که ایشان در دلدارى به اشعث بن قیس در مرگ فرزندش فرمود: «اى اشعث! اگر براى از دست دادن فرزندت اندوهگین باشى، البته حق داری که این لازمه خویشاوندی است و اگر صبر كنى، بدان که خدا هر مصیبتى را عوض مى دهد. </font><br><font size="3">اى اشعث! اگر صبر كنى،قضا و قدر الهی بر تو جارى شده و اجر خواهی برد و اگر بیتابی کنی تو گناهكارى. <br>اى اشعث! آمدن فرزندت كه مایه آزمایش و گرفتارى است تو را شاد كرد و رفتنش كه مایه ثواب و رحمت (براى توست، اگر صبر کنی) اندوهگینت ساخت!» (حکمت 291)<br>اما عکس العمل ما در برابر فقدان عزیران مان چیست؟ گاهی اولین سخنی که بر زبان می آوریم این است که : «چرا من؟ مگر من چه گناهی به درگاه خدا کرده بودم که مستحق چنین مصیبتی شده ام؟» غافل از آنکه مرگ جزء طبیعی زندگی انسان است و همان گونه که روزی به دنیا آمده ایم روزی هم از دنیا خواهیم رفت. هیچ کس نزد خدا عزیز تر از پیامبر اسلام و جانشین بر حق ایشان نیست. آنها رفتند و داغ دیدند بدون آنکه گناهی مرتکب شده باشند تا مستحق مصیبت باشند. <br></font></p><p><font size="3">&nbsp;خوب است در میان سخنان مولا علی علیه السلام، راهِ چاره را نیز جستجو کنیم. ایشان می فرماید: «اگر بردبار نیستى خویشتن را بردبار جلوه ده؛ زیرا كمتر كسى است كه خود را شبیه گروهى كند و به زودى یكى از آنان نشود.» (حکمت207)<br>پس به جای آنکه همرنگ جماعتِ دنیا زده شویم، خوب است خود را همرنگ مردمان صبور کنیم تا این دنیا که سرای درد و رنج است و خوشی آن با نا خوشی گره خوره، برای مان مکانی آرام تر گردد. </font></p><font size="3"> </font><p><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><font size="3"><font color="#00CCCC"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>کلام را با دعا و سخنی از مولایمان امیر مومنان علی علیه السلام به پایان می بریم:</strong><br>«أخذ الله بقلوبنا و قلوبكم الى الحق، و ألهمنا و ایاكم الصبر.» (خطبه 173)</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br>«خداوند دل هاى ما و دل هاى شما را به سوى حق متوجه سازد و به ما و شما صبر الهام فرماید.»</span></font></font></span></p><p align="right"><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);"><font size="3"><font color="#00CCCC"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://uupload.ir/files/lkqk_qurani-www.hefzequran.com-27.jpg" alt="الا به ذکر الله" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></span></font> </font></span></p> text/html 2015-01-08T19:01:01+01:00 atreyass99.mihanblog.com رضا اوسطی میلاد پیامبر(ص) وامام صادق(ع) http://atreyass99.mihanblog.com/post/24 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span tahoma","sans-serif""="" style="line-height: 13px;" lang="AR-SA"><br><font size="4" color="#33cc00">میلاد با سعادت پیامبر اکرم وامام صادق برعاشقان ودلدادگان آن معصومین مبارک باد</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><img src="http://8pic.ir/images/oglpu2v28l00vb2hm22c.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span tahoma","sans-serif""="" style="font-size: 10pt; line-height: 13px;" lang="AR-SA">شهر مکه از قدومت گلفشان شده</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 13px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span tahoma","sans-serif""="" style="font-size: 10pt; line-height: 13px;" lang="AR-SA">اشک شوق ِ دیده ی خوبان روان شده</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 13px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span tahoma","sans-serif""="" style="font-size: 10pt; line-height: 13px;" lang="AR-SA">ذکر دل اهل یقین،یا رَحمة لّلعالمین</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 13px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span tahoma","sans-serif""="" style="font-size: 10pt; line-height: 13px;" lang="AR-SA">روح ِ ایمان ِ ما،نور ِ قرآن ِ ما</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 13px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span tahoma","sans-serif""="" style="font-size: 10pt; line-height: 13px;" lang="AR-SA">کاش قربانی شود،در راهت جان ما</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 13px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span tahoma","sans-serif""="" style="font-size: 10pt; line-height: 13px;" lang="AR-SA">تمام ِ عُمر نوکری میکنم برایت</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 13px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span tahoma","sans-serif""="" style="font-size: 10pt; line-height: 13px;" lang="AR-SA">برای تو ، وَ به اولاد و بچه هایت</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 13px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span tahoma","sans-serif""="" style="font-size: 10pt; line-height: 13px;" lang="AR-SA">رسولُ الله، ای همه هستیَم فدایت</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 13px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span tahoma","sans-serif""="" style="font-size: 10pt; line-height: 13px;" lang="AR-SA">ابالقاسم،یا رسول الله یا محمد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" tahoma","sans-serif""="" style="font-size: 10pt; line-height: 13px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 13px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 13px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span tahoma","sans-serif""="" style="font-size: 10pt; line-height: 13px;" lang="AR-SA">ای مظهر ِ جَلَوات ِ حیّ سرمدی</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 13px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span tahoma","sans-serif""="" style="font-size: 10pt; line-height: 13px;" lang="AR-SA">حجت الله،صادق ِ آل ِ محمدی</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 13px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span tahoma","sans-serif""="" style="font-size: 10pt; line-height: 13px;" lang="AR-SA">آمدی ای شمس دلها،گل یاس ِ باغ ِ زهرا</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 13px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span tahoma","sans-serif""="" style="font-size: 10pt; line-height: 13px;" lang="AR-SA">ای خورشید ِ عیان،ای شاه ِ اِنس و جان</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 13px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span tahoma","sans-serif""="" style="font-size: 10pt; line-height: 13px;" lang="AR-SA">از نور ِ روی تو،شد نورانی جهان</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 13px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span tahoma","sans-serif""="" style="font-size: 10pt; line-height: 13px;" lang="AR-SA">بنفسی انت،جلوه ی حیّ سرمدی تو</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 13px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span tahoma","sans-serif""="" style="font-size: 10pt; line-height: 13px;" lang="AR-SA">بنفسی انت،صادق ِ آل احمدی تو</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 13px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span tahoma","sans-serif""="" style="font-size: 10pt; line-height: 13px;" lang="AR-SA">بنفسی انت،نور چشم محمدی تو</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 13px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span tahoma","sans-serif""="" style="font-size: 10pt; line-height: 13px;" lang="AR-SA">ولیُ الله یبن الزهرا یا حجتَ الله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" tahoma","sans-serif""="" style="font-size: 10pt; line-height: 13px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></p> text/html 2014-12-26T14:46:02+01:00 atreyass99.mihanblog.com رضا اوسطی آخرالزمان http://atreyass99.mihanblog.com/post/21 <p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><font color="#009900"><font size="4">درآستانه ولادت با سعادت پیامبر اکرم(ص)وامام صادق(ع) برآن شدیم تا برخی ویژگی های آخرالزمان را از دیدگاه این دومعصوم نقل کنیم.</font><span style="font-size: large;">باشد که با تمسک به این احادیث پیرو اسلام واقعی باشیم&nbsp;</span></font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><font size="3">غربت چیست؟ پیامبر فرمود" اسلام در غریب ظهور کرد و در آخرالزمان نیز غریب خواهد شد. چه بسیارند مسلمانان که از اسلام جز پوسته ای وارونه بر خویش ندارند."</font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><font size="3">از علی (ع) پرسیده شد:" آن زمان چه زمانی است" پاسخ گفته شد:" زمانی است که پست فطرتان همه جا را پر می کنند، بزرگواران کمیاب می شوند، روزگاری است که پادشاهان چون درندگان، تهیدستان طعمه آنان، راستی غارت می شود و دروغ فراوان می گردد. مردمانشان با زبان تظاهر به دوستی دارند اما در دل دشمن هستند. گناه همه جا را فرا می گیرد و علنی به گناه افتخار می کنند و اسلام را چون پوستینی واژگونه می پوشند"( نهج البلاغه . خطبه 108)</font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><font size="3">احادیثی بی شمار از پیامبر اکرم حضرت محمد رسول الله(ع) در بحارالانوار جلد 22ص453و کنزالاعمال درباره روزگار غریبی اسلام در آخرالزمان از شیعه و اهل سنت نقل شده که در اینجا به انها اشاره می کنیم :</font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><strong><font size="3" color="#ff0000">شخصیت های بزرگ، حیله گر خوانده می شوند</font></strong></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><font size="3">روزگاری خواهد آمد که دین خدا تکه تکه خواهد شد. سنت من در نزد آنان بدعت و بدعت در نزد آنان سنت باشد ، شخصیت های بزرگ در نزد آنها حیله گر خوانده می شوند و اشخاص حیله گر در نزد مردم، با شخصیت و وزین خوانده شوند .</font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><font size="3">مومن در نزد آنان حقیر و بی مقدار می شود و فاسق به پیش آنها محترم و ارجمند باشد ، کودکانشان پلید و گستاخ و بی ادب و زنانشان بی باک و بی شرم و بی حیا شوند، پناه بردن به آنها خواری و اعتماد به آنان ذلت و درخواست چیزی از آنها نمودن، جامه درویشی به تن کردن و مایه بیچارگی و ننگ است .</font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><font size="3">در آن هنگام خداوند ، آنان را از باران به هنگام، محروم سازد و در وقت نامناسب بر آنها ببارد .</font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><strong><font size="3" color="#ff0000">اگر در جمع آنها باشی به تو دروغ گویند</font></strong></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><font size="3">زمانی بر مردم بیاید که چهره هایشان چهره های آدمیان ولی دل هایشان دل های شیاطین باشد ، بسان گرگان درنده خونریز باشند. از منکرات اجتناب نکنند، پیوسته به کارهای ناپسند خویش ادامه دهند ، اگر در جمع آنها باشی به تو دروغ گویند و اگر خبری برایشان بازگویی تو را دروغگویی شناسند و چون از آنها غایب باشی غیبتت کنند . افراد بد بر آنان مسلط شود که آنان را به انواع عذاب معذب دارند، نیکانشان دعا کنند ولی اجابت نشود.</font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><strong><font size="3" color="#ff0000">شکم هاشان خدایان آنها، و زنانشان قبله گاهشان و پولشان دین شان</font></strong></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><font size="3">&nbsp;در جایی دیگر رسول خدا فرمود : زمانی بر مردم بیاید که شکم هاشان خدایان آنها شود، و زنانشان قبله گاهشان و پول شان دین شان شود و کالاهای دنیوی را مایه شرف و اعتبار و ارزش خویش دانند .</font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><font size="3">از ایمان جز نامی و از اسلام جز آثاری و از قرآن جز درس نماند. ساختمان های مسجدهایشان آباد باشد ولی دلهایشان از جهت هدایت خدا خراب شود .</font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><font size="3">برای خواندن تمام متن به <font color="#33cc00">ادامه مطلب</font> بروید</font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><br></p> text/html 2014-06-11T07:09:25+01:00 atreyass99.mihanblog.com رضا اوسطی میلاد منجی عالم بشریت http://atreyass99.mihanblog.com/post/20 <div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://persian-star.net/1393/3/21/ImamMahdi/02.jpg" alt="میلاد امام زمان"></div><div><b id="yui_3_16_0_1_1402470341351_2106" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center; direction: ltr;"><font face="Tahoma" color="#006600" id="yui_3_16_0_1_1402470341351_2184" style="font-size: 11pt;">کسی می آید از یک راه دور آهسته آهسته</font></b></div><div><b id="yui_3_16_0_1_1402470341351_2106" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center; direction: ltr;"><font face="Tahoma" color="#006600" style="font-size: 5pt;"><br></font><font face="Tahoma" color="#006600" style="font-size: 11pt;">شبی هم می کند زینجا عبور آهسته آهسته<br><br><br>غبار غربت از رخسار غمگین دور می سازد<br></font><font face="Tahoma" color="#006600" style="font-size: 5pt;"><br></font><font face="Tahoma" color="#006600" id="yui_3_16_0_1_1402470341351_2107" style="font-size: 11pt;">و ما را می کند غرق سرور آهسته آهسته<br><br><br></font></b></div><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: left;"><b style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center; direction: ltr;"><font face="Tahoma" color="#006600" style="font-size: 11pt;">دل دریایی ما را به دریا می برد روزی</font></b></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: left;"><b style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center; direction: ltr;"><font face="Tahoma" color="#006600" style="font-size: 5pt;"><br></font></b></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: left;"><b style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center; direction: ltr;"><font face="Tahoma" color="#006600" id="yui_3_16_0_1_1402470341351_2105" style="font-size: 11pt;">به سان ماهی از جام بلور آهسته آهسته</font></b></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><div><b style="text-align: center; direction: ltr;"><font face="Tahoma" color="#006600" id="yui_3_16_0_1_1402470341351_2105" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt;"><br><br>ازین رخوت رهایی می دهد جانهای محزون را<br></font><font face="Tahoma" color="#006600" style="font-family: Tahoma; font-size: 5pt;"><br></font><font face="Tahoma" color="#006600" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt;">درونها می شود پر شوق و شور آهسته آهسته<br><br><br><div style="text-align: center;"><b style="font-size: 13px; direction: ltr;"><font face="Tahoma" color="#006600" style="font-size: 11pt;">نسیم وحشت پاییز را قدری تحمل کن</font></b></div></font><font face="Tahoma" color="#006600"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 7px;"><br></span></div></font><font face="Tahoma" color="#006600"><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 11pt;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px; direction: ltr;"><font face="Tahoma" color="#006600" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt;">بهار آید اگر باشی صبور آهسته آهسته</font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 15px;"><br></span></div><br><span style="font-size: 11pt;">کسی می آید و می گیرد احساس خدایی را</span><br></font><font face="Tahoma" color="#006600" style="font-family: Tahoma; font-size: 5pt;"><br></font><font face="Tahoma" color="#006600" id="yui_3_16_0_1_1402470341351_2180"><span style="font-size: 11pt;">ز انسانهای سرشار از غرور آهسته آهسته</span><br><br><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 15px;"><br></span></div><span style="font-size: 11pt;"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px; direction: ltr;"><font face="Tahoma" color="#006600" id="yui_3_16_0_1_1402470341351_2180"><span style="font-size: 11pt;">فنا می گردد این تاریکی و محنت ز دنیامان</span></font></b></div></span></font><font face="Tahoma" color="#006600"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 7px;"><br></span></div></font><font face="Tahoma" color="#006600" id="yui_3_16_0_1_1402470341351_2181"><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 11pt;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px; direction: ltr;"><font face="Tahoma" color="#006600" id="yui_3_16_0_1_1402470341351_2181" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt;">ز هر سو می دمد صدگونه نور آهسته آهسته</font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 15px;"><br></span></div><br><span style="font-size: 11pt;">به سر می‌آید این دوران تلخ انتظار آخر</span><br></font><font face="Tahoma" color="#006600" style="font-family: Tahoma; font-size: 5pt;"><br></font><font face="Tahoma" color="#006600" id="yui_3_16_0_1_1402470341351_2182" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt;">و ناجی می کند اینجا ظهور آهسته آهسته<br><br><br><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px; direction: ltr;"><font face="Tahoma" color="#006600" id="yui_3_16_0_1_1402470341351_2182" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt;">ز الطاف خداوندی حضورش را تمنا کن</font></b></div></font><font face="Tahoma" color="#006600"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 7px;"><br></span></div></font><font face="Tahoma" color="#006600" id="yui_3_16_0_1_1402470341351_2183" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt;"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px; direction: ltr;"><font face="Tahoma" color="#006600" id="yui_3_16_0_1_1402470341351_2183" style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt;">که او مردانه می یابد حضور آهسته آهسته</font></b></div></font></b></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><p id="yui_3_16_0_1_1402470341351_2111" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><b id="yui_3_16_0_1_1402470341351_2120"><font face="Tahoma" color="#000066" style="font-size: 10pt;"><br></font><font face="Tahoma" size="3" id="yui_3_16_0_1_1402470341351_2119" color="#33ccff">خجسته میلاد یگانه عدالتگر و منجی عالم بشریت،</font></b></p><p id="yui_3_16_0_1_1402470341351_2116" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><b id="yui_3_16_0_1_1402470341351_2118"><font face="Tahoma" size="3" id="yui_3_16_0_1_1402470341351_2117"><font color="#33ccff">حضرت</font><font color="#9900cc"> </font><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000">مهدی صاحب الزمان(عج)</font></span><font color="#33ccff">&nbsp;بر&nbsp;تمام شیعیان ودلدادگان جهان مبارک باد</font></font></b></p></div> text/html 2014-04-24T18:19:27+01:00 atreyass99.mihanblog.com رضا اوسطی ویژگی ها وكمالات انسانی حضرت زهرا(س) http://atreyass99.mihanblog.com/post/19 <div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial" size="2">باتوجه به ولادت باسعادت بانوی دو عالم به طور مختصر برخی از ویژگی های اخلاقی وكمالات انسانی حضرت زهرا(س)را برای عاشقان خاندان عصمت و طهارت ذكر میكنیم زیراهر چقدر هم كه ما تلاش كنیم نمیتوانیم به دریای كمالات آن حضرت پی ببریم.</font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><div><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><br></span></div><font color="#cc0000">الف: دانش و معرفت</font></span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">آن علیا مخدّره یکی از راویان حدیث و حاملان آن بوده است، به طوری که «مُصحَف فاطمة» یکی آثار منسوب به آن حضرت هست که متأسفانه باقی نمانده است! ولی گفته می شود در اختیار حضرات ائمه ی اهل بیت(ع) بوده که به یکی پس از دیگری منتقل شده و هم اکنون در اختیار منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود(عجّل الله فرجه) می باشد.در خطبه هایی که حضرت فاطمه ی زهرا(س) بعد از رحلت جان سوز پدر بزرگوارش نبیّ مکرّم(ص) در جمع صحابه در مسجد النبیّ(ص) و در خانه ی خود ایراد فرمود، بهترین دلیل بر علم و دانش و معرفت ایشان می باشد.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><font color="#cc0000">ب ـ فضایل اخلاقی</font></span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">صفات و کمالات اخلاقی مانند: نجابت، مروّت، سخاوت، شجاعت، بخشش، جمال و اندام موزون، نرم خویی، سعه صدر، صبر و بردباری، مهربانی، متانت، عفّت و پاک دامنی، خویشتن داری، حق گویی، حفظ اسرار، وفای به عهد و پیمان، صداقت و راست گویی، ایثار، تقوا وعبودیت، صراحت لهجه و فصاحت کلام، قناعت پیشگی، ساده زیستی، مناعت طبع، دوری از تجمّل، غرور، حِرص، غیبت، تهمت، دروغ و... بخشی از دنیای شخصیت ممتاز آن یگانه ی دوران و جگر گوشه پیامبر(ص) هست که این گونه صفات و کمالات اخلاقی و معنوی، فقط در بانوان آسمانی و ملکوتی یافت می شود.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><font color="#cc0000">ج ـ ایمان، خداشناسی بندگی</font></span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">رسول خدا(ص) فرمود: «انّ ابنَتی فاطمة[س] ملأ اللّه قلبها وجوارحها ایماناً الى مشاشها ففرغت لطاعة اللّه». یعنی؛ خداوند دل و جوارح دخترم فاطمه[س] را عمیقاً سرشار از ایمان ساخته است و او همواره در اطاعت و فرمان برداری خداوند به سر می برد.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">حضرت زهرا(س) فرزندانی را تربیت نمود که هر کدام با ایفای نقش بی نظیر خود، درس عزّت و سربلندی، عشق و وفاداری، تقوا و عبودیت، صبر و شکیبائی، شجاعت و کرامت، جهاد و مبارزه، مهر و عاطفه، ایثار وگذشت، جان فشانی در راه خدا و اسلام، صلح و مدارا و... را از خود به یادگار گذاشتند و برای مسلمانان اسوه و الگو شدند.</span><div><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">حسن بصری می گوید: در میان امت اسلامی، فردی نیایش گرِ و اهل عبادت از فاطمه سراغ ندارم. وی به قدری به عبادت (ذکر و رکوع و سجود و دعا) می ایستاد که پاهای مبارکش متورّم می شد و از ترس خدا در نماز نفسَش به شماره می افتاد.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><font color="#cc0000">د ـ جهاد و مبارزه پی گیر برای خدا</font></span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">آن حضرت پس از ظهور اسلام در کنار پدر بزرگوار، مادر مکرّمه اش و بنی هاشم در حالی که کودکی دو ساله بود، به مدت سه سال در محاصره شِعب ابی طالب شرکت داشت و انواع سختی ها و مشکلات و دشواری های زندگی را با اخلاص تحمل نمود.حدود یكسال بعد، مادر فداکار و مهربان خود را هم از دست داد.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">آن بزرگوار پس از هجرت پیامبر اکرم(ص) به مدینه، به همراه چند تن از بانوان مسلمان، سختی های زیادی را نیز متحمل شد و در محله ی «قبا» به پدر ملحق گردید.در جنگ های بَدر، اُحد، أحزاب، خیبر، تبوک، فتح مکه و... همانند سایر بانوان مسلمان حضور داشت و نقش و وظیفه ی انسانی و اسلامی به جنگ جویان مسلمان و درمان آن ها و سایر خدمات را ایفاء نمود.</span> </div> text/html 2014-04-15T17:54:52+01:00 atreyass99.mihanblog.com رضا اوسطی میلاد حضرت فاطمه (س) http://atreyass99.mihanblog.com/post/18 <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(128, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: x-large; margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="FA" style="color: navy; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">چشمهایت ستاره می بارد</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(128, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: x-large; margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="FA" style="color: navy; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">مثل خورشید روشنی دارند</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(128, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: x-large; margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="FA" style="color: navy; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">نور ماه و ستاره و خورشید</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(128, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: x-large; margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="FA" style="color: navy; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">چقدر پیش چشم تو تارند</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(128, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: x-large; margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="FA" style="color: navy; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">جلوه كردی و از مكان خودت</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(128, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: x-large; margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="FA" style="color: navy; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;آمدی وفرشته ها دارند ...</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(128, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: x-large; margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="FA" style="color: navy; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">از بلندا ی عرش تا مكه</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(128, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: x-large; margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="FA" style="color: navy; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">سر راه تو یاس می كارند</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(128, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: x-large; margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="FA" style="color: navy; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">آمدی و تمام هر چه كه&nbsp;&nbsp;هست</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(128, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: x-large; margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="FA" style="color: navy; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">به مقام تو سجده می آرند</font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(128, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: x-large; margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="FA" style="color: navy; font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: x-large; text-align: center; margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="FA" style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">فاطمه ای فرشته خیرات</font></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: x-large; text-align: center; margin: 0in 0in 0pt;"><span dir="rtl" lang="FA" style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: 'B Nazanin'; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">بر تو و خاندان تو صلوات</font></span><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: x-large; text-align: center; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;">میلاد با سعادت حضرت فاطمه (س) وروز زن برتمام عاشقان خاندان عصمت وطهارت ومادران گرامی مبارك باد</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: x-large; text-align: center; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: 'Times New Roman'; font-size: x-large; margin: 0in 0in 0pt;"><img hspace="30" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.nasr19.ir/wp-content/uploads/2012/05/yazahra_nasr19-18.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p> text/html 2014-01-10T20:14:49+01:00 atreyass99.mihanblog.com رضا اوسطی امامت امام زمان http://atreyass99.mihanblog.com/post/17 <div align="center">سالروز آغاز ولایت وامامت دوازدهمین خورشید فروزان امامت ولایت برتمام شیعیان جهان مبارک باد<br><p style="text-align: center;">آغازتاجگذاری آخرین حجت خدای سرمد ٬<br> بقیه الله الاعظم ٬حضرت حجه بن الحسن المهدی (عج)<br> بر چشم براهان حضورش مبارک</p> <p style="text-align: center;">وسط «الست بربکم» شده‌ایم در نظر تو گم<br> دل ما پیاله، لب تو خم، زده‌ایم جام ولایتی</p> <p style="text-align: center;">تو که آینه تو که آیتی، تو که آبروی عبادتی<br> تو که با دل همه راحتی ، تو قیام کن که قیامتی</p> ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی<br> دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی<br><br></div> text/html 2013-12-09T15:48:44+01:00 atreyass99.mihanblog.com رضا اوسطی ولادت امام موسی کاظم (ع) http://atreyass99.mihanblog.com/post/16 <div><font size="4" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000">ولادت باسعادت امام موسی کاظم بر شیعیان مبارک باد</font></div><div><p align="justify" style="font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="2">1.کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده ، نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد.</font></p><p align="left" style="font-size: 12px;"><br></p><p align="justify" style="font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="2">2.هر كه پیش از ستایش بر خدا و صلوات بر پیغمبر (صلی الله علیه وآله) دعا كند چون كسی است كه بی زه كمان كشد.</font></p><p align="left" style="font-size: 12px;"><br></p><p align="justify" style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">3.دعایی که بیشتر امید اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد،‌ دعا برای برادر دینی است در پشت سر او.</span></p><p align="left" style="font-size: 12px;"><br></p><p align="justify" style="font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="2">4.هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید.</font></p><p align="justify" style="font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="2"><font color="#0033ff"><br></font><font color="#009900" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">5.بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند ،‌ </font><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000">انتظار فرج</font><font color="#009900"> و گشایش است.</font></font></font></p><p align="justify" style="font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="2"><br>6.ملعون است کسی که از برادرش غیبت کند.</font></p><p align="left" style="font-size: 12px;"><br></p><p align="justify" style="font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="2">7.مردی از قم، مردم را به حق فرا می‌خواند و گروهی چون پاره‌های آهن [استوار]، پیرامون او گرد می‌آیند.</font></p><p align="justify" style="font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="2"><br>8.در دین خدا، دنبال فهم عمیق باشید؛ زیرا فهم عمیق در دین، كلید بصیرت و كمال عبادت و سبب تحصیل مقام های والا و مراتب شكوهمند در امور دین ودنیاست. و برتری فقیه بر عابد، مانند آفتاب است بر كواكب، و كسی كه در دینش فهم ِعمیق نجوید، خداوند هیچ عملی را از او نپسندد.</font></p><p align="left" style="font-size: 12px;"><br></p><p align="justify" style="font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="2">9.هر کسى که دو روزش مساوى باشد (و روز بعد بهتر از روز قبل نباشد) مغبون است.</font></p><p align="justify" style="font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="2"><br>10.از مانیست كسی كه هر روز حساب خود رانكند ،پس اگر كار نیكی كرده است از خدا زیادی آن را بخواهد،واگر بدی كرده،از خدا آمرزش طلب نموده و به سوی او توبه نماید.</font></p></div><div><br></div> <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.uploadax.com/images/76286246617194805498.jpg" alt="تولد امام موسی کاظم"></div> text/html 2013-11-18T15:03:19+01:00 atreyass99.mihanblog.com رضا اوسطی دلتنگی... http://atreyass99.mihanblog.com/post/15 <font face="times new roman, times, serif" size="4">شب جمه كه میشود دلم هوایت میكند </font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">باخود میگویم میشود فرداچشم باز كنم ندای یاریت رابشنوم</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">اما كمی كه فكر میكنم میگویم آیاخودمان رابرای آمدنت اماده كرده ایم؟</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">آیادنیای امروز برای ظهورت آماده است؟ آیاشیعه بیداراست؟</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">آیا شیعه ات همان شیعه ای است كه علی میخواست؟</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">آیاوقتی درخیابان های شهر میروی درگوشه ای از خیابان كودكی تو رابه ابالفضل قسم میدهد كه ذره ای به او كمك كنی وكمی انطرف تر خودروی لوكس خودنمایی میكند همان شیعه ای است كه علی &nbsp;میخواست &nbsp;همان كسی كه كیسه به دوش كوچه های كوفه راطی میكرد كه كودك یتیم شب را باارامش بگذراند</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">آیاماكه برسر هرقضیه كوچك وبزرگ اسم ابالفضل راقسم میخوریم وفای ابالفضل رابه یادمیاوریم كه قسم خودرانشكنیم</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">آیاهنوز وقت آن نشده كه به خودمان بیاییم وبه جای این كه به دنیای خود فكر كنیم كمی هم به آخرت خودبنگریم وبه یادمردی باشیم كه به دنبال 313مرداست&nbsp;</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">پس كاری كنیم كه نشان دهیم دین ودنیای ما منجی &nbsp;دارد&nbsp;</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">پس بیاای منجی دین ودنیای ما...</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="2">بانظرات خود ما را دربهترشدن مطالب یاری كنید</font></div> text/html 2013-11-04T14:31:02+01:00 atreyass99.mihanblog.com رضا اوسطی آدرس هیئت های مذهبی تهران http://atreyass99.mihanblog.com/post/14 <strong>هیئت حسین جان(ع)</strong> <p>سخنران:حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مومنی <br>مداح: حاج منصور ارضی<br>زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب<br>ساعت شروع مراسم: بعداز نماز مغرب و عشا<br>مکان: خیابان 15 خرداد-میدان 15 خرداد-مسجد ارک تهران<br>--------------------------------------------------------------------<br><strong>هیئت موج الحسین(ع)<br></strong>سخنران:حجت الاسلام و المسلمین علی ثمری<br>مداح: حاج حسین سازور<br>زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب<br>ساعت شروع مراسم: 9:30 شب<br>مکان: خیابان 17 شهریور-نرسیده به میدان خراسان-حسینیه موج الحسین(ع)<br>--------------------------------------------------------------------<br><strong>هیئت رایت العباس(ع)<br></strong>سخنران:حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمود ریاضت<br>مداح: حاج محمود کریمی<br>زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب<br>ساعت شروع مراسم: 3 ساعت پیش از اذان مغرب<br>مکان: چیذر – آستان مقدس امامزاده علی اکبر چیذر-حسینیه رایت العباس(ع)<br>--------------------------------------------------------------------<br><strong>هیئت ثارالله (ع)<br></strong>سخنران:حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مومنی<br>مداح: حاج محمود کریمی<br>زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب<br>ساعت شروع مراسم: 8 شب<br>مکان: مجیدیه شمالی- بالاتر از میدان ملت- کوی شهید صباح غربی-مسجدالهادی(ع)<br><font size="3">منبع</font>:هیئت&nbsp;های مذهبی تهران</p><p>&nbsp;</p> text/html 2013-11-02T15:25:30+01:00 atreyass99.mihanblog.com رضا اوسطی محرم http://atreyass99.mihanblog.com/post/13 <p> باز شهر بوی محرم میدهد </p><p>باز دل هوای گریه میکند </p><p>باز ذکر حسین حسین بر لب ها نشست</p><p>باز دل به سوی کربلا رود<img style="height: 548px;" border="0" hspace="10" alt="" vspace="10" align="absmiddle" src="http://cheshmehregi.persiangig.com/image/Logo/Moharram/asalamoalayk.jpg" height="827"></p> text/html 2013-08-26T07:24:29+01:00 atreyass99.mihanblog.com رضا اوسطی انتظار و دعا http://atreyass99.mihanblog.com/post/12 <span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">دعا كردن خواستنى ساده نیست، طلب نمودنى معمولى نیست، بلكه ایمان به خدا و قدرت مطلق اوست، باور داشت سبب&nbsp;سازى و سبب&nbsp;سوزى اوست، جهت بخشى به خواسته&nbsp;هاست، نوعى تطبیق دادن یا در خواست مطابقت بین مطلوبات مورد نیاز بشر، با اراده و مشیّت خداست.</span><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span> <p class="a" dir="RTL" style="line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align:none"><span style="mso-tab-count: 1; font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt" dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">و بدین&nbsp;سان در دعا براى فرج، تنها به الفاظى حاكى از نیاز به گشایش و جملاتى با مفهوم در خواستِ تعجیل ظهور، اكتفاء نمى&nbsp;شود، بلكه چنین دعایى با ایمان به خدا و اعتراف به توانایى&nbsp;هاى بى&nbsp;نهایت او و عشق به حاكمیت اراده او و جهت&nbsp;گیرى به سمت توحید و عدالت و حركت در مسیر تحقق خواسته&nbsp;هاى الهى و&nbsp;كوشش در راه نزدیك ساختن ایده&nbsp;هاى خویش به نویدهاى دوران پس از ظهور همراه است.</span><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align:none"><span style="mso-tab-count: 1; font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt" dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">چون چنین است، دعا براى فرج از مصادیق انتظار است. بلكه بالاتر از این، دعاكننده منتظِر از زمره خاصّان به شمار مى&nbsp;آید، چنانكه فرموده&nbsp;اند:</span><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right:2.0cm;line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align: none"><font size="4"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA">«هركس بر بلا شكیبا باشد و به وسیله دعا چشم انتظار فرج از سوى خدا باشد، از خاصّان محسوب مى&nbsp;شود.»</span></font><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align:none"><span style="mso-tab-count: 1; font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt" dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">و چون چنین است، دعا براى فرج در كلام معصومین(علیهم السلام) ملازم و همراه با انتظار فرج ذكر مى&nbsp;شود، چنانكه راوى گوید: در نزد امام(علیه السلام)سخن از غیبت مهدى(علیه السلام) پیش آمد، پرسیدم: شیعیان شما در آن زمان چه كنند؟ فرمود:</span><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p><font size="4"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA">«بر شما باد كه دعا كنید و منتظر فرج باشید.»</span></font><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span> <p class="a" dir="RTL" style="line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align:none"><span style="mso-tab-count: 1; font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt" dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">و نیز از این روست كه حضرت مهدى(علیه السلام)در&nbsp;توقیع شریف خویش مردم را نه فقط به دعا كردن، بلكه به زیاد دعا نمودن براى تعجیل فرج، سفارش مى&nbsp;فرماید و همین دعا كردن را فرج و گشایش مسلمین مى&nbsp;شمارد:</span><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p><font size="3"><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:Arial" lang="AR-SA">«اكثروا الدّعاء بتعجیل الفرج فانّ ذلك فَرجُكم.»</span></b></font><sup><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial" lang="AR-SA"><a style="mso-footnote-id:ftn10" name="_ftnref10" title=""><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"></span></a></span></sup><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span> <p class="a" dir="RTL" style="line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align:none"><span style="mso-tab-count: 1; font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt" dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">و بهمین خاطر است كه امام رضا(علیه السلام) به دعا كردن براى حضرت صاحب الزّمان(علیه السلام) فرمان مى&nbsp;داد:</span><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <font size="4"><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:Arial" lang="AR-SA"><font size="3">«عن یونس بن عبدالرحمان: أن الرّضا(علیه السلام) كان یأمر بالدّعاء لصاحب الامر(علیه السلام).»<br></font></span></b></font><br><span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA">كاشكى&nbsp;مردى بیاید حرفهاى سینه را معنا كند</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt"><br> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">واژه واژه ، رمز خط كوفى آیینه را معنا كند</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt"><br> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">بس&nbsp;كه&nbsp;ماندم درحصار انتظارى&nbsp;تلخ،معلومم نشد</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt"><br> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">خوبِ&nbsp;من كى خواهدآمد،عصر آن آدینه را معنا كند خواب&nbsp;سبزى&nbsp;دیده&nbsp;ام،انگارمى&nbsp;آیدسوارى&nbsp;سبزپوش شعلهور خشمى بدستش تا تب دیرینه را معنا كند!</span><div align="right"><font size="4"><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><font size="3"><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:Arial" lang="AR-SA">&lt;&lt;اللهم عجل لولیک الفرج&gt;&gt;</span></b></font></span><sup><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial" lang="AR-SA"></span></sup></font></div> text/html 2013-08-25T06:38:35+01:00 atreyass99.mihanblog.com رضا اوسطی انتظار http://atreyass99.mihanblog.com/post/11 <div align="right"><font size="4">بیش از 1170 سال است که مهدی (ع) به دنبال 313مرد است وچقدر مرد شدن زمان میبرد</font>...<br></div> text/html 2013-08-25T06:25:02+01:00 atreyass99.mihanblog.com رضا اوسطی ویژگی ها وامتیازات اخلاقی امام زمان(عج) http://atreyass99.mihanblog.com/post/10 <p class="a" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align: none"><span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA">امام زمان(علیه السلام) از آن رو كه وارث همه پیامبران عظیم&nbsp;الشّأن و اولیاى گران&nbsp;قدر الهى است، مجموعه&nbsp;اى كامل از صفات كمال و جمال را دارا است. او تجلّى بخش اخلاق عظیم پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) و خصوصیات شگفت امیرالمؤمنین(علیه السلام) و مكارم و فضایل والاى فاطمه زهرا(علیها السلام) و فرزندان معصوم او است. اشاره به برخى از این ویژگى&nbsp;ها مى&nbsp;توانند مقدمه&nbsp;اى آگاهى بخش براى تبعیّت از او و همسویى با او باشد.</span><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align: none"><span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><a name="22">1 ـ دانش گسترده:</a></span><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align: none"><span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA">امیرالمؤمنین(علیه السلام) درباره او فرمودند:</span><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right:42.55pt;text-indent:14.2pt;line-height: 24.05pt;mso-layout-grid-align:none"><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial" lang="AR-SA"> <font size="4">«هو اكثركم علماً»</font></span></b><font size="4"><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size: 12.0pt" lang="AR-SA"> </span></font></p><font size="4"> </font><p class="a" dir="RTL" style="margin-right:42.55pt;text-indent:14.2pt;line-height: 24.05pt;mso-layout-grid-align:none"><font size="4"><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA"> «او دانشمندترین شمااست»</span></b></font><span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"></span><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align: none"><span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA">امام باقر(علیه السلام) فرمود:</span><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right:42.55pt;text-indent:14.2pt;line-height: 24.05pt;mso-layout-grid-align:none"><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA"> <font size="4">«دانایى به كتاب خداى عزّوجل و سنّت</font></span></b><font size="4"><span style="mso-tab-count: 1; font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt" dir="LTR"> </span><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA">پیامبر او در قلب مهدى ما مى&nbsp;روید</span></b><span style="mso-tab-count: 1; font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt" dir="LTR"> </span><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA"> همچنانكه گیاهان به بهترین شكل از زمین</span></b><span style="mso-tab-count: 1; font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt" dir="LTR"> </span><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA">مى&nbsp;رویند. پس هر كس او را دید بگوید: سلام</span></b><span style="mso-tab-count: 1; font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt" dir="LTR"><b> </b></span><b style="mso-ansi-font-weight: normal"><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA">بر شما اى اهل&nbsp;بیت رحمت و نبوّت و اى</span></b><span style="mso-tab-count: 1; font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt" dir="LTR"><b> </b></span><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA">گنجینه علم و جاى&nbsp;گاه رسالت»</span></b></font><sup><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA"><a style="mso-footnote-id:ftn43" name="_ftnref43" title=""><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"> </span></a></span></sup><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA"></span></b><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align: none"><span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><a name="23">2 ـ زهد و بى اعتنایى به دنیا:</a></span><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align: none"><span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA">امام رضا(علیه السلام) درباره او فرمود:</span><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right:42.55pt;text-indent:14.2pt;line-height: 24.05pt;mso-layout-grid-align:none"><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial" lang="AR-SA"> <font size="4">«وَ ما لِباسُ الْقائِمَ اِلاَّ الْغَلیظُ، وَ ما</font></span></b><font size="4"><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial" lang="AR-SA">طَعامُهُ اِلاَّ الْجَشَبُ»</span></b><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></font></p><font size="4"> </font><p class="a" dir="RTL" style="margin-right:42.55pt;text-indent:14.2pt;line-height: 24.05pt;mso-layout-grid-align:none"><font size="4"><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA"> «لباس قائم(علیه السلام) ما چیزى نیست جز پوشاكى</span></b><span style="mso-tab-count: 1; font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt" dir="LTR"> </span><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA">خشن و غذاى او چیزى نیست جز طعامى</span></b><span style="mso-tab-count: 1; font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt" dir="LTR">&nbsp; </span><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA">خشك»</span></b></font><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA"></span></b><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align: none"><span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><a name="24">3 ـ عدالت گسترى در بین مردم:</a></span><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align: none"><span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA">امام باقر(علیه السلام) درباره حضرت مهدى(علیه السلام) فرمود:</span><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right:42.55pt;text-indent:14.2pt;line-height: 24.05pt;mso-layout-grid-align:none"><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial" lang="AR-SA"> <font size="4">«یَعْدِلُ فى خَلْقِ الرَّحْمنِ، اَلْبِرِّ مِنْهُمْ</font></span></b><font size="4"><span style="mso-tab-count: 1; font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt" dir="LTR"> </span><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial" lang="AR-SA">وَالْفاجِرِ»</span></b><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></font></p><font size="4"> </font><p class="a" dir="RTL" style="margin-right:42.55pt;text-indent:14.2pt;line-height: 24.05pt;mso-layout-grid-align:none"><font size="4"><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA"> «او در بین مردم به عدالت رفتار مى&nbsp;كند چه</span></b><span style="mso-tab-count: 1; font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt" dir="LTR"> </span><b style="mso-ansi-font-weight: normal"><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA">نیكوكار باشند و چه بدكار»</span></b></font><sup><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA"></span></sup><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA"></span></b><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align: none"><span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><a name="25">4 ـ عمل به سنّت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم):</a></span><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align: none"><span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA">پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود:</span><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right:42.55pt;text-indent:14.2pt;line-height: 24.05pt;mso-layout-grid-align:none"><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA"> <font size="4">«او از من است، اسمش همانند اسم من</font></span></b><font size="4"><span style="mso-tab-count: 1; font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt" dir="LTR"> </span><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA"> است. خداوند مرا و آیین مرا به وسیله او</span></b><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA">حفظ مى&nbsp;كند. و او به سنت و روش من عمل</span></b><span style="mso-tab-count: 1; font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt" dir="LTR"></span><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA"><br></span></b></font></p><p class="a" dir="RTL" style="margin-right:42.55pt;text-indent:14.2pt;line-height: 24.05pt;mso-layout-grid-align:none"><font size="4"><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA">مى كند»</span></b></font><sup><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA"><a style="mso-footnote-id:ftn46" name="_ftnref46" title=""><span dir="LTR" style="mso-special-character: footnote"> </span></a></span></sup><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA"></span></b><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align: none"><span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><a name="26">5 ـ جود و بخشش:</a></span><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align: none"><span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA">پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود:</span><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right:42.55pt;text-indent:14.2pt;line-height: 24.05pt;mso-layout-grid-align:none"><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA"> <font size="4">«مردى به نزد او مى&nbsp;آید و مى&nbsp;گوید: اى مهدی</font></span></b><font size="4"><span style="mso-tab-count: 1; font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt" dir="LTR"> </span><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA">چیزى به من ببخش، عطایى بفرما. پس</span></b><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA"> حضرت مهدى(علیه السلام)آن مقدار از مال را كه او</span></b><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA"> بتواند حمل كند در دامنش مى&nbsp;ریزد»</span></b></font><sup><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA"></span></sup><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;" lang="AR-SA"></span></b><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align: none"><span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><a name="27">6 ـ دعا و عبادت:</a></span><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align: none"><span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA">نمازهاى خاص و دعاهاى فراوانى كه از ناحیه مقدّسه امام زمان(علیه السلام)رسیده است، همگى دلالت بر مداومت آن بزرگوار بر دعاها و عباداتى دارند كه به یقین بالاترین نشانه بندگى و قوى&nbsp;ترین عامل در تقرّب به سوى خدا به شمار مى&nbsp;آیند.</span><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align: none"><span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA">اگر پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) براى آمادگى یافتن جهت دریافت مسئولیت بزرگ رسالت، مأمور به اقامه نماز شب به صورت واجب مى&nbsp;شود، به این معنا است كه كثرت بندگى و شدت اهتمام به نماز و دعا و عبادت، لازمه پذیرش مسئولیت&nbsp;هاى بزرگ است و از همین رو، قبول مسئولیت حاكمیت بخشیدن به توحید و عدالت در سراسر دنیا توسط امام زمان(علیه السلام)جز در سایه عبادت&nbsp;هاى همیشگى و دعاهاى پیوسته آن بزرگوار میسّر نیست.</span><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align: none"><span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><a name="28">7 ـ شجاعت و صلابت:</a></span><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align: none"><span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA">رویارویى با همه مشركان و مستكبران و به زانو درآوردن همه قدرت&nbsp;هاى طاغوتى دنیا، دلاورى بى&nbsp;نظیر و استوارى بى&nbsp;بدیل مى&nbsp;طلبد. كسى كه همچون امام حسین(علیه السلام) مرد میدان رزم باشد و همانند امام على(علیه السلام)زرهش پشت نداشته باشد و همچون رسول&nbsp;الله در گرماگرم پیكارها رزمش مایه دل&nbsp;گرمى رزم آوران و حضور قاطعانه&nbsp;اش پشتوانه كفر ستیزان باشد.</span><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align: none"><span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><a name="29">8 ـ صبر و شكیبایى:</a></span><span style="mso-ansi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <p class="a" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:24.05pt;mso-layout-grid-align: none"><span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA">استقامت و صبر هر انسان را باید با بررسى میزان بلاها و مقدار مشكلات وارده بر او، برآورد كرد. صبورترین و بردبارترین انسان&nbsp;هاى تاریخ چند سال در برابر سختى&nbsp;ها دوام آورده و چه اندازه بلاها و غم&nbsp;ها را تحمل كرده&nbsp;اند؟</span><span style="mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt" lang="AR-SA"> </span></p> <span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA">به یقین محنت&nbsp;ها و بلاها و مصیبت&nbsp;هاى امام زمان(علیه السلام) در طول این همه قرن، هرگز قابل مقایسه با هیچ انسان دیگرى نیست; زیرا نه تنها كثرت بلاها و طول زمان ابتلائات است كه صبر و استقامتى والا مى&nbsp;طلبد; بلكه نوع مسئولیت انسان هم در تعیین میزان استقامت و شكیبایى، تأثیرگذار است و حضرت مهدى(علیه السلام) امام زمان و حجت عالمیان و ولى همه مؤمنان و پدر و سرپرست همه شیعیان است.<br>منبع:کتاب ناپیدا ولی باما<br></span>