تبلیغات
عطر یـــــــــــــــــــــــاس
06:33 ب.ظ
15
دلتنگی...
شب جمه كه میشود دلم هوایت میكند
باخود میگویم میشود فرداچشم باز كنم ندای یاریت رابشنوم
اما كمی كه فكر میكنم میگویم آیاخودمان رابرای آمدنت اماده كرده ایم؟
آیادنیای امروز برای ظهورت آماده است؟ آیاشیعه بیداراست؟
آیا شیعه ات همان شیعه ای است كه علی میخواست؟
آیاوقتی درخیابان های شهر میروی درگوشه ای از خیابان كودكی تو رابه ابالفضل قسم میدهد كه ذره ای به او كمك كنی وكمی انطرف تر خودروی لوكس خودنمایی میكند همان شیعه ای است كه علی  میخواست  همان كسی كه كیسه به دوش كوچه های كوفه راطی میكرد كه كودك یتیم شب را باارامش بگذراند
آیاماكه برسر هرقضیه كوچك وبزرگ اسم ابالفضل راقسم میخوریم وفای ابالفضل رابه یادمیاوریم كه قسم خودرانشكنیم
آیاهنوز وقت آن نشده كه به خودمان بیاییم وبه جای این كه به دنیای خود فكر كنیم كمی هم به آخرت خودبنگریم وبه یادمردی باشیم كه به دنبال 313مرداست 
پس كاری كنیم كه نشان دهیم دین ودنیای ما منجی  دارد 
پس بیاای منجی دین ودنیای ما...

بانظرات خود ما را دربهترشدن مطالب یاری كنیدبرچسب ها: دلنوشته، متن امام زمان،
10:04 ق.ظ
4
دلنوشته...

آپلود عکس رایگان و دائمی

ای روی تو زیبایی بخشیده به زیبایی                   سرواز قدرعنایت آموخته رعنایی

جز فکر تو خوبان را نبود سر وسودایی               

(ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی)                جان بی تو به لب امد وقت است که باز ایی

از باده ی وصل خود مارا بچشان جامی                   مارانبود جانا !غیر تو دلارامی

(ای درد توام درمان در بستر ناکامی)                   (وی یاد توام مونس در گوشه تنهایی)

بر فراز قله ای ایستاده ای و همه علم زیر پای توست دنیا به دهکده کوچکی تبدیل شده که همه جای آن در

 دسترس است اما تاریکی و ظلمت همه جا را فرا گرفته تیرگی چتری بر فراز عالم گسترده است وخوبیها

 درسایه ان گمشده است تو همچنان ایستاده ای  ودر انتظار هستی این انتظار فرمانی است برای کمال

 وبالیدن  میدانی که کار دریک شب به انجام میرسد وخوانده ای که (توقعٌوالرفرج...)ودر انتظار هستی

به راه می افتی در میان جماعت احساس میکنی که تنها هستی ونیاز مند دستی مهربان تا جانت را نوازش

 کند سایه ترس نزدیکت میشود که آرام آرام بر جانت بنشیند اما به یاد میاوری که (لاتَستَوحِشوا فی الطریق

 الهٌدی لقِلّة اهلِه  در مسیر هدایت از اندک بودن رهروان بیمی به خود راه ندهید)شوق دیدارش آرام وقرار از

دلت میبرد به راه میافتی وزمزمه میکنی(هل الیکَ یابنَ احمدَ سَبیلٌ فَتٌلقی  ای فرزند پیامبر آیا راهی برای دیدار تو هست؟

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی                چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی

 
برچسب ها: انتظار، دلنوشته، شعر امام زمان،