تبلیغات
عطر یـــــــــــــــــــــــاس
01:35 ب.ظ
8
رمضان را دریابیم

رمضان

رمضان که از راه می‌رسد، هم خوشحال می‌شوم، و هم ناراحت!

خوشحال می‌شوم از این بابت که دوباره آمده است و من هم هستم که به استقبالش برخیزم.

خوشحال می‌شوم که این امکان، یک بار دیگر برای من هم ایجاد شده است تا درکش کنم.

خوشحال می‌شوم که اجازه یافته‌ام بار دیگر، روحم را، جسمم را و همه اعمالم را در دریای بیکران رحمت خداوند، از پلیدی‌ها و زشتی‌ها پاک گردانم.

خوشحال می‌شوم که باز هم مجالی، راهی و بهانه‌ای برای توبه و بازگشت بیش از پیش به آغوش پر مهر پروردگار برایم باز شده است...

اما...

اما ناراحت می‌شوم از این که نکند این ماه بیاید و من، باز هم قدرش را آن گونه که شایسته و بایسته است، ندانم.

ناراحت می‌شوم که نکند این ماه بیاید و حکمت ثانیه‌ها و لحظه‌های بی‌مانندش را درک نکنم.

ناراحت می‌شوم که این ماه بیاید و برود و من، همچنان در کوچه‌های غفلت دنیای خویش سرگردان و حیران بمانم و از گام برداشتن به سوی خدا، ناتوان و درمانده...

خدایا؛ کمکم کن، کمک‌مان کن، که ماه رمضان را پربارتر از گذشته بیابیم.

کمک‌مان کن که به جای غوطه‌ور ماندن در غفلت‌های دنیای فانی، غرق در دریای بیکران حکمت و رحمت و مهر ماندگارت گردیم.
برچسب ها: ماه رمضان، ماه خدا،
01:34 ب.ظ
7
ماه خدا...

رمضان

اشعار امام خمینی
ماه رمضان شد، مى و میخانه بر افتاد          عشق و طرب و باده، به وقت ‏سحر افتاد            

 افطار به مى كرد برم پیر خرابات                   گفتم كه تو را روزه، به برگ و ثمر افتاد             

 با باده، وضو گیر كه در مذهب رندان               در حضرت حق این عملت ‏بارور افتاد
برچسب ها: ماه خدا، میهمانی خدا، ماه رمضان،